De visie van Strawberry Hill Procurement.

Inkoop algemeen:

Inkoop is de laatste jaren enorm aan het veranderen, waarbij inkoop een steeds prominentere rol binnen organisaties krijgt toebedeeld (kijk naar de opkomst van het aantal CPO's). De komende jaren zal in mijn optiek zaken als verantwoord inkopen, duurzaamheid van producten en productieprocessen, alsmede de innovatiekracht/creativiteit van leveranciers een belangrijke rol voor inkoop gaan spelen om er zorg voor te dragen dat opdrachtgevers optimaal worden bediend en dit ook als zodanig ervaren.
Producten en diensten worden steeds complexer, levenscyclus wordt korter etc. waardoor een first class preferred leveranciersnetwerk key is m.a.w. er zullen steeds vaker partnerships voor langere termijn aangegaan dienen te worden om innovaties/investeringen te kunnen doen. Denk hierbij ook aan uw bedrijfsrisico's c.q. compliance, waardoor het risico voor de organisatie verkleind wordt c.q. tot nul gereduceerd.

MarCom:
Bij wereldwijd/regionaal opererende bedrijven (bv. FMCG organisaties) is MarCom inkoop een belangrijke speler, aangezien de kwaliteit van de te leveren producten en diensten naadloos bij het merkimago dienen aan te sluiten.

Nauwe samenwerking tussen Inkoop, Brand- en Trade Marketing en andere betrokken afdelingen is belangrijk om er zorg voor te dragen dat alle producten en eventuele diensten niet alleen kwalitatief “first class” zijn en op tijd geleverd worden, maar dat brand consistentie gewaarborgd is.

E-procurement:
Invoering van internet applicaties (o.a. e-procurement tools) wordt steeds belangrijker, opdrachtgevers/organisaties hebben behoefte aan transparantie en inzicht. Dit helpt hen niet alleen met het nemen van beslissingen en het versnellen van het gehele process, maar ook het realiseren van besparingen (tijd en geld).