Vanaf  12 maart 2012 ben ik  tevens interim Business Consultant voor ProMost LLC - USA, verantwoordelijk voor EMEA.

Vanaf februari 2011 ben ik interim Business Consultant voor Prime Products Belgium, verantwoordelijk voor de Nederlandse markt, alsmede new business development.

In 2010 ben ik Strawberry Hill Procurement gestart, een Inkoop Interim Management & Consultancy bedrijf. Ik heb o.a. opdrachten uitgevoerd voor International Marques Nederland, distributeur van o.a. Campari en Stolichnaya, Prime Products Belgium, POP & Display producent en AloveBali, producent van Aloe Vera.

Februari t/m November 2009.
Werkzaam als interim manager bij Africa Private Safaris. APS organiseert tailor-made safaries in het topsegment in oostelijk en zuidelijk Afrika, met ruim zeven jaar ervaring.

September 2003 t/m November 2008.
Werkzaam bij ProMost Inc. (e-procurement platform) als Customer Services Manager EMEA en verantwoordelijk voor o.a. Unilever en P&G.

ProMost / Unilever 2008-2009: New business ontwikkeling, Axe Europe project geïnitieerd en geïmplementeerd. 15 Europese landen deden mee aan een brand communicatie programma, waarbij zowel drukwerk als promotionele items via de ProMost website werden ingekocht. Training van gebruikers en leveranciers georganiseerd in diverse landen, cross-border consistentie van materialen, alsmede besparingen door gemeenschappelijke inkoop voor Unilever en met als uiteindelijk resultaat voor ProMost extra omzet bovenop de gebruikelijke marge.

Unilever 2003-2008: ProMost e-procurement platform geïmplementeerd, via een interface volledig gelinked met het Ariba inkoopplatform. Acht upgrades door de jaren heen geïmplementeerd met als doel dat de website meer en meer werd afgestemd op de behoefte van de Unilever gebruikers. Bijna 1.500 gebruikers en ruim 300 leveranciers maken binnen europa gebruik van deze internet applicatie die inzicht geeft in bestedingen, leidt tot samenwerking en daardoor tot substanciële besparingen. Company risico enorm teruggebracht door het vastleggen van inkoopvoorwaarden, contracten en brand guidelines via de ProMost website. Dit alles leidt tot een reductie in de operationele inkoop qua tijd, resulterend in “added value” voor inkoop doordat meer tijd besteed kan worden aan tactische inkoopvraagstukken.

ProMost / P&G 2003-2008: 20%-30% besparingen gerealiseerd voor P&G dankzij het gebruik van de ProMost website, in het bijzonder het gebruik van de gezamelijke order tool, niet alleen leidend tot grote besparingen maar vooral ook tot cross-border consistentie van materialen, kwaliteit en optimale customer services. Doelstelling van de centrale inkoop unit van P&G was het realiseren van besparingen op inkoop, terugbrengen van het leveranciersbestand, verhogen van de kwaliteit & brand consistentie, verhogen van customer service voor de deelnemende landen en het integreren van een e-procurement tool in de dagelijkse werkwijze. Dit alles heeft geleid tot de nodige transparantie voor alle interne klanten en idem als Unilever tot een beter “added value”voor de betrokken inkoopafdelingen.

British American Tobacco The Netherlands 2002 – 2003: Tender voor 5 strategische facilitaire processen (auto lease, telefonie [vast en mobiel] veiligheid&receptie, catering en travel) uitgeschreven en begeleid, leidend tot significante besparingen en verbeteringen. Dit proces was nodig door het samengaan van twee gescheiden business units in groot Amsterdam, tevens nam het aantal fte’s af.

British American Tobacco HQ – London UK 2002 – 2003.
Introduceren en implementeren van een marketing E-procurement platform t.b.v. de internationale brandmarketing teams. Alle betrokken Brand Directors en Managers o.a. van Lucky Strike, Kent, Dunhill, Benson Hedges en Pall Mall waren betrokken bij dit proces en gaven full support.

Doelstellingen het delen van “best practice”, leveranciersbestanden optimaliseren, creeën van synergiën o.a. door besparingen op ontwikkelingkosten van materialen en gezamenlijk inkopen, risk management optimaliseren, maar vooral cross-border consistentie van de verschillende merken. Groot succes en volledig ondersteuning van de Global Marketing Director van BAT.

British American Tobacco Northern Europe 1998 – 2002.
Merchandising Purchasing Manager, co-ordinator voor 13 markten en verantwoordelijk voor synergiën tussen lokale inkoopafdelingen en marketing teams. Gerealiseerd zijn besparingen (10% tot 35%) door gemeenschappelijke inkoop en ontwikkeling, meer inzicht en betrokkenheid van lokale stakeholders o.a. Marketing en Trade. Inkoop heeft zich meer als spin in het web kunnen ontwikkelen, vroegtijdig bij projecten betrokken en daardoor meer sturend en “added value” kunnen optreden.